ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

INTENSIV FILTER

combijet1. CombiJet                          

Η προηγμένη τεχνολογία CombiJet της INTENSIV-FILTER παρέχει τη δυνατότητα

στις βιομηχανίες να προσαρμόσουν το μέγεθος των φίλτρων με ακρίβεια στις

ανάγκες της εφαρμογής. (περισσότερα....)

 

 

 

projet mega22. ProJet MEGA

Τα φίλτρα της τεχνολογίας ProJet MEGA αποτελούν μία αξιόπιστη λύση για

εφαρμογές με παροχές απαερίων έως και 2.000.000 m3/h.

Η δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών προκατασκευασμένων

αυτοτελών μονάδων δίνει τη δυνατότητα κατασκευής του κατάλληλου φίλτρου.

(περισσότερα...)

 

 

prosorp 123. PROSORP - Ξηρά απορρόφηση

Οι βιομηχανίες σήμερα πρέπει να προσαρμοστούν στους αυστηρότερους

περιβαλλοντικούς κανονισμούς και να μην υπερβαίνουν με τις παραγωγικές τους

διαδικασίες τα επιτρεπτά όρια ρύπων. Η τεχνολογία PROSORP της INTENSIV-FILTER

 επιτρέπει τον διαχωρισμό των επικίνδυνων χημικών ενώσεων από τα απαέρια.

 (περισσότερα...)

 

 

 

 

 

cip_filter_04      4. CIP ("Cleaning In Place")

      Τα φίλτρα τεχνολογίας CIP ("Cleaning In Place") είναι στρογγυλά σακόφιλτρα ειδικά

     κατασκευασμένα  για να πληρούν αυστηρές προδιαγραφές υγιεινής. Κατά κύριο λόγο

     βρίσκουν εφαρμογή στην ξηρή φίλτρανση του αέρα σε γραμμές παραγωγής

     τροφίμων σε σκόνη. (περισσότερα...)

 

 

 

 

 

 

cartridge       5. CARTRIDGE FILTER TYPE P

       Τα φίλτρα της τεχνολογίας TYPE P παρέχουν λόγω της χρήσης φιλτροστοιχείων

      Cartridge μεγάλες επιφάνειες φίλτρανσης. Τα συγκεκριμένα φίλτρα αποτελούν

      ιδανική λύση για παραγωγικές διαδικασίες με μεγάλες παροχές απαερίων

      και περιορισμένο χώρο τοποθέτησης. (περισσότερα...)

         

        

INFASTAUB FILTER

 

silofilter_ajb

1. INFO-JETRON SILOFILTER

Τα φίλτρα τύπου INFA-JETRON SILOFILTER της εταιρείας INFASTAUB αποτελούν

την ιδανική λύση για την αποκονίωση και τον εξαερισμό σιλό και αποθηκευτικών δοχείων

κατά την τροφοδοσία τους με αερομεταφορά ή μηχανικά.  (περισσότερα...)

 

 

 

 

 

 

ajn

2. INFA-JET

Τα πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα φίλτρανσης με επίπεδα φιλτρόπανα τύπου

INFA-JET εφαρμόζονται κατά κύριο λόγο σε βιομηχανικές διαδικασίες που προϋποθέτουν

συνεχή αποκονίωση των μηχανημάτων ή και του χώρου εργασίας. (περισσότερα....)

 

 

 

 

 

 

lamellenfilter_ajl_01

3. INFA-LAMELLEN-JET

Η σειρά φίλτρων τύπου INFA-LAMELLEN-JET βρίσκει εφαρμογή στον ξηρό

διαχωρισμό  υλικών χύδην και αέρα. Ο καινοτόμος σχεδιασμός των φίλτρων

INFA-LAMELLEN-JET καθώς και η χρήση επίπεδων φιλτροστοιχείων Cartridge έχουν ως

αποτέλεσμα  μεγάλες επιφάνειες φίλτρανσης σε μικρό διαθέσιμο χώρο. (περισσότερα...)

 

 

 

 

 

 

 

 

kassettenfilter_mkr_01

4. INFA-MICRON CASSETTE FILTER

Η πλήρης σειρά INFA-MICRON CASSETTE FILTER της εταιρείας INFASTAUB βρίσκει εφαρμογή

στη φίλτρανση πολύ λεπτής αναπνεύσιμης σκόνης και σωματιδίων, που είναι τοξικά και

επικίνδυνα για την υγεία. (περισσότερα...)

 

 

 

 

 

 

SERVICE ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

manolis

Το εξειδικευμένο προσωπικό της ΚΕΦΑ Α.Ε. αναλαμβάνει τον έλεγχο υφισταμένων εγκαταστάσεων φίλτρων, ειδικές

μετρήσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας τους και την επισκευή ή την αντικατάσταση φθαρμένων μερών των

φίλτρων όπως:

- Φιλτρόπανα ή φιλτροστοιχεία Cartridge

- Κλωβούς

- Μεμβράνες

- Βαλβίδες

- Αεροφράκτες (ROTARY VALVES) κ.λ.π.

Η εταιρεία μας προσφέρει την αναβάθμιση παλαιών φίλτρων με νέα συστήματα καθαρισμού Jet-Pulse με αποτέλεσμα

την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Επίσης αναλαμβάνει μετρήσεις απαερίων για τον καθορισμό της παροχής τους, της συγκέντρωσης στερεών

σωματιδίων και της περιεκτικότητας σε βαρέα μέταλλα (Mb, Cd κ.λ.π.) και χημικές ουσίες ( DIOXINS, FURANS, NOx,

SO2, HCl, HF κ.λ.π.)

 

banner square aerolight sma   banner square kefatec small