ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ RTO ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ROTAMILL

oxidator 8500

Τα συστήματα μετάκαυσης RTO (Regenerative Thermal Oxidizers) της γερμανικής εταιρείας ROTAMILL βρίσκουν

εφαρμογή στον καθαρισμό των απαερίων βιομηχανικών εφαρμογών για την εξάλειψη των διαλυτών και οσμών.

Το υψηλό ποσοστό ανάκτησης της θερμότητας καθιστά το συγκεκριμένο σύστημα ενεργειακά εξαιρετικά αποδοτικό

και οικονομικό.

Η μετάκαυση των απαερίων πραγματοποιείται σε θερμοκρασίες μέχρι και 850 οC. Η υψηλή θερμότητα που

δημιουργείται, ανακτάται σε ποσοστά απόδοσης μέχρι και 99%.

Το γεγονός της αποδοτικής αξιοποίησης και ανάκτησης της θερμότητας καθιστά τα συστήματα μετάκαυσης της

εταιρείας ROTAMILL ενεργειακά αυτόνομα, με την ανάγκη προσθήκης μικρού ποσοστού επιπλέον καυσίμου για την

καύση.

Από τα απαέρια που εξέρχονται από την καμινάδα έχουν απομακρυνθεί οι ρύποι κατά ποσοστό 99,9% και πληρούν τις

προδιαγραφές ρύπων TA-Luft.

prinzipbild_oxidator_anlage


ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Αυτοκινητοβιομηχανίες

- Βιομηχανίες χημικών

- Φαρμακοβιομηχανίες

- Κατασκευαστές ελαστικών

- Βιομηχανίες χρωμάτων και βερνικιών

- Τυπογραφεία κ.λ.π.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ROTAMILL


desorberanlage

Τα συστήματα προσρόφησης (adsorption) διαλυτών της εταιρείας ROTAMILL αποτελούν μία αποτελεσματική λύση για

τον καθαρισμό των απαερίων από τους διαλύτες και ταυτόχρονη ανάκτηση των διαλυτών από τα απαέρια, με σκοπό

τη μεταγενέστερη χρήση τους στη παραγωγική διαδικασία.

Οι διαλύτες που περιέχονται στα απαέρια προσροφώνται από το υλικό προσρόφησης (ενεργός άνθρακας ή ζεόλιθος)

και ο καθαρός αέρας διοχετεύεται στο περιβάλλον.

rotamill concentrator 2

Όταν το υλικό προσρόφησης (ενεργός άνθρακας ή ζεόλιθος) φτάσει στο σημείο κορεσμού του, τότε διοχετεύεται

αυτόματα ατμός σε αντίθετη ροή.

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών εξατμίζονται οι διαλύτες, οι οποίοι υγροποιούνται σε ένα ακόλουθο στάδιο.

Ανάλογα τις ανάγκες της εφαρμογής οι διαλύτες μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία με

ή χωρίς περαιτέρω επεξεργασία.

prinzipbild_aktivator

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Βιομηχανίες ελαστικών

- Φαρμακοβιομηχανίες

- Τυπογραφεία

- Αυτοκινητοβιομηχανίες

- Βιομηχανίες χημικών κ.λ.π.

ΠΛΥΝΤΡΙΔΕΣ (WET SCRUBBERS)

wet scrubber

Πληθώρα βιομηχανικών εφαρμογών και διεργασιών παράγουν απαέρια επιφορτισμένα με NH3, SO2, HF, HCl κ.λ.π.

Για την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα, για την προστασία του εργατικού δυναμικού αλλά και του τεχνικού

εξοπλισμού (π.χ. βιόφιλτρο) μίας εγκατάστασης επιβάλλεται συχνά η χρήση πλυντρίδων (wet scrubbers). 

Η τεχνολογία που εφαρμόζεται, βασίζεται στην προσρόφηση και διάλυση αέριων ρύπων από υγρά πρόσθετα (π.χ.

H2SO4) που διοχετεύονται στα απαέρια κατά τη διέλευσή τους από τη μία ή περισσότερες βαθμίδες της πλυντρίδας.

Ανάλογα την εφαρμογή, τους αέριους ρύπους αλλά και του διαθέσιμου χώρου, η εταιρεία ΚΕΦΑ Α.Ε. είναι σε θέση να

σας προσφέρει την ιδανική πλυντρίδα.

Οι πλυντρίδες είναι διαθέσιμες με μία ή περισσότερες βαθμίδες επεξεργασίας ανάλογα την περιεκτικότητα σε σκόνη

και τον αριθμό των απαέριων ρύπων που πρέπει να εξουδετερωθούν. Κατασκευάζονται από ειδικά πλαστικά

(ανθεκτικά σε διάβρωση) και επιτρέπουν την επεξεργασία μεγάλου όγκου απαερίων με μικρές απώλειες πίεσης.


ΒΙΟΦΙΛΤΡΑ

biofilter

Η εταιρεία ΚΕΦΑ Α.Ε. προσφέρει σε συνεργασία με οίκους του εξωτερικού μία ευρεία γκάμα βιόφιλτρων ανάλογα με

τις ανάγκες της εφαρμογής. Η τεχνολογία της βιοφίλτρανσης βασίζεται στη χρήση μικροοργανισμών για τη διάσπαση

και εξουδετέρωση οσμών και επικίνδυνων ουσιών στα απαέρια.

Τα βιόφιλτρα διατίθενται σε διάφορους τύπους και εφαρμόζονται στην απόσμηση των απαερίων.


ΤΥΠΟΙ ΒΙΟΦΙΛΤΡΩΝ

- Επίπεδα βιόφιλτρα (areal biofilters)

- Στρογγυλά βιόφιλτρα (round biofilter)

- Κλειστά βιόφιλτρα σε container

- Βιόφιλτρα πολλαπλών βαθμίδων (multi-stage biofilter)


ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Μονάδες κομποστοποίησης

- Βιομηχανίες τροφίμων

- Βιομηχανίες χάρτου

- Μονάδες βιολογικού καθαρισμού

- Χυτήρια

- Βιομηχανίες μετάλλων κ.λ.π.

banner square aerolight sma   banner square kefatec small