ΖΥΓΙΣΗ - ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ

Η διαχείριση μικροϋλικών περιλαμβάνει την πλήρως αυτοματοποιημένη τροφοδοσία – ζύγιση με ακρίβεια

μικρών ποσοτήτων συστατικών και πρόσθετων σε μια διαδικασία μίξης. Η ΚΕΦΑ προτείνει πρωτοποριακές λύσεις με

γνώμονα την οικονομία υλικών, την ακριβή και την αποφυγή μόλυνσης του εργασιακού χώρου.

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω συστήματα Ζύγισης - Δοσομέτρησης:

ΖΥΓΙΣΗ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ

shuttle dos

Η τεχνολογία AZO ShuttleDos αποτελεί την ιδανική λύση για όλες τις παραγωγικές διαδικασίες και εφαρμογές που

απαιτούν υψηλούς ρυθμούς παραγωγής πληθώρας συνταγών πολλών συστατικών και προϋποθέτουν μία πλήρως

αυτόματη λειτουργία και την εξάλειψη κάθε είδους μόλυνσης.

Τα συστήματα ΑΖΟ ShuttleDos έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν έως και 30 δοχεία αποθήκευσης υλικού, ακόμα

και αν η συνταγή προϋποθέτει πολλά διαφορετικά με ακρίβεια ζυγισμένα συστατικά.

Το ΑΖΟ ShuttleDos παρέχει για κάθε σημείο δοσομέτρησης και έναν ανεξάρτητο σταθμό ζύγισης. Έτσι επιτυγχάνεται

η παράλληλη ζύγιση των μεμονομένων συστατικών με αποτέλεσμα να ελαττώνεται ο απαραίτητος χρόνος κύκλου.

Mobile Shuttle Units

Στο επίκεντρο του νέου συστήματος της ΑΖΟ Mobile Shuttle Units βρίσκονται κινητές μονάδες μεταφοράς. Οι κινητές

αυτές μονάδες μεταφέρουν τα δοχεία με το προζυγισμένο υλικό είτε στο σημείο της παραγωγικής διαδικασίας είτε

στους σταθμούς τραφοδοσίας.

azo mobile 1        azo mobile 2


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AZO ShuttleDos

- Γρήγορο

- Δεν επιτρέπει τη δημιουργία μολύνσεων

- Ευέλικτο

- Ο εξοπλισμός δεν έρχεται σε επαφή με το έδαφος

- Υψηλή ακρίβεια


ΒΑΡΥΜΕΤΡΙΚΑ ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΙΑ FERLIN

Τα βαρυμετρικά δοσομετρικά συστήματα ανάμιξης (GRAVIMIX) FGB της ολλανδικής εταιρείας FERLIN είναι

σχεδιασμένα για την αποτελεσματική και ακριβή δοσομέτρηση και ανάμιξη υλικών.

Οι διαφορετικοί τύποι της σειράς FGB βρίσκουν εφαρμογή ανάλογα με την παραγωγική διαδικασία στην τροφοδοσία

μηχανών injection, extrusion, blow-molding κ.λ.π.

Τα FGB είναι κατάλληλα για την ανάμειξη παρθένου υλικού, regrind, masterbatch, καθώς και πρόσθετων υλικών.

Ακολουθήστε το link για να παρακολουθήσετε τις νέες εκδόσεις μηχανημάτων για εύκολο καθαρισμό.


ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ

- Η ακρίβεια ζυγίσματος της σειράς FGB ανέρχεται στα 1/100 g.

- Οι επιφάνειες επαφής με το υλικό κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα.

- Τα εύκολα αφαιρούμενα μέρη των μηχανημάτων καθιστούν το καθάρισμά τους μία απλή διαδικασία

- Πίνακας καταγραφής δεδομένων

fgb m05   fgb 1  

fbg 2   fgb 5

fgb 10   fgb 25 

                              

banner square aerolight sma   banner square kefatec small