ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω κατηγορίες.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ GreCon

title

 

Σε πλήθος βιομηχανικών εφαρμογών και εγκαταστάσεων, όπου γίνεται διαχείριση και επεξεργασία υλικών χύδην,

υφίσταται ο κίνδυνος πυρκαγιάς από πυρακτωμένα σωματίδια καθώς και εκρήξεων.

Η ΚΕΦΑ Α.Ε. προσφέρει σε συνεργασία με το γερμανικό οίκο GreCon αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση

των κινδύνων αυτών και τη διασφάλιση της σωστής και ασφαλούς λειτουργίας της παραγωγικής διαδικασίας.

Πατήστε το link για να παρακολουθήσετε video λειτουργίας του συστήματος.

 

grecon

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Άμεσος χρόνος ανταπόκρισης του συστήματος

- Πυρόσβεση πριν τη δημιουργία ανάφλεξης

- Εξάλειψη της ανάφλεξης στην πηγή

- Καταπολέμηση και αποφυγή εκρήξεων

- Αποφυγή ζημιών σε μηχανήματα και κτιριακές εγκαταστάσεις

- Προστασία του ανθρώπινου δυναμικού

 

 

ΑΕΡΟΦΡΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ DMN

Ο ολλανδικός οίκος DMN-WESTINGHOUSE σχεδιάζει και παράγει αεροφράκτες, βαλβίδες πολλαπλών διαδρομών καθώς

και άλλα εξαρτήματα που χουν εφαρμογή σε υλικά χύδην πολλών βιομηχανικών κλάδων, όπως χημικών, τροφίμων,

πλαστικών, φαρμάκων κ.λ.π., προσφέροντας αποτελεσματικές και εξειδικευμένες λύσεις.

Εκτός των συμβατικών τύπων εξοπλισμού, η εταιρεία DMN-WESTINGHOUSE έχει τη δυνατότητα να προσφέρει

ειδικές εκδόσεις που είναι πιστοποιημένες με USDA, αντέχουν σε πιέσεις της τάξεως των 10 bar καθώς και εκδόσεις

που πληρούν τις προδιαγραφές ATEX σύμφωνα με την οδηγία 94/9/EC, κ.λ.π.

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

- ΑΕΡΟΦΡΑΚΤΕΣ (ROTARY VALVES)

- ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (DIVERTERS)

- ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΟTHER COMPONENTS)

 

 

 

 

 

banner square aerolight sma   banner square kefatec small