ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ GreCon

title

 

Σε πλήθος βιομηχανικών εφαρμογών και εγκαταστάσεων, όπου γίνεται διαχείριση και επεξεργασία υλικών χύδην,

υφίσταται ο κίνδυνος πυρκαγιάς από πυρακτωμένα σωματίδια καθώς και εκρήξεων.

Η ΚΕΦΑ Α.Ε. προσφέρει σε συνεργασία με το γερμανικό οίκο GreCon αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση

των κινδύνων αυτών και τη διασφάλιση της σωστής και ασφαλούς λειτουργίας της παραγωγικής διαδικασίας.

Πατήστε το link για να παρακολουθήσετε video λειτουργίας του συστήματος.

 

grecon

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Άμεσος χρόνος ανταπόκρισης του συστήματος

- Πυρόσβεση πριν τη δημιουργία ανάφλεξης

- Εξάλειψη της ανάφλεξης στην πηγή

- Καταπολέμηση και αποφυγή εκρήξεων

- Αποφυγή ζημιών σε μηχανήματα και κτιριακές εγκαταστάσεις

- Προστασία του ανθρώπινου δυναμικού

 

 

banner square aerolight sma   banner square kefatec small