ΑΕΡΟΦΡΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ DMN

Ο ολλανδικός οίκος DMN-WESTINGHOUSE σχεδιάζει και παράγει αεροφράκτες, βαλβίδες πολλαπλών διαδρομών καθώς

και άλλα εξαρτήματα που χουν εφαρμογή σε υλικά χύδην πολλών βιομηχανικών κλάδων, όπως χημικών, τροφίμων,

πλαστικών, φαρμάκων κ.λ.π., προσφέροντας αποτελεσματικές και εξειδικευμένες λύσεις.

Εκτός των συμβατικών τύπων εξοπλισμού, η εταιρεία DMN-WESTINGHOUSE έχει τη δυνατότητα να προσφέρει

ειδικές εκδόσεις που είναι πιστοποιημένες με USDA, αντέχουν σε πιέσεις της τάξεως των 10 bar καθώς και εκδόσεις

που πληρούν τις προδιαγραφές ATEX σύμφωνα με την οδηγία 94/9/EC, κ.λ.π.

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

- ΑΕΡΟΦΡΑΚΤΕΣ (ROTARY VALVES)

- ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (DIVERTERS)

- ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΟTHER COMPONENTS)

 

 

 

 

 

banner square aerolight sma   banner square kefatec small